วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของคอมพิวเตอร์

 

           คอมพิวเตอร์  เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานด้วยคำสั่ง  ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมต่าง ๆ  สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายได้หลายแบบ  รวมทั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์  คือมีศักยภาพสูงในการคำนวณประมวลผลข้อมูล  ทั้งที่เป็นตัวเลข  รูปภาพ  ตัวอักษร  และเสียง  ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างกว้างขวาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น