วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ระบบคอมพิวเตอร์

 

            ระบบคอมพิวเตอร์  หมายถึง  กรรมวิธีที่คอมพิวเตอร์ทำการใดๆ กับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้ใช้มากที่สุด เช่น การตรวจสอบข้อมูลประชาชนจากระบบทะเบียนราษฎร์  ของสำนักทะเบียนราษฎร์  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล  ระบบเสียภาษี  ระบบทะเบียนการค้า  ระบบทะเบียนประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ฯลฯ  ถ้าต้องการทราบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้  สามารถตรวจสอบได้โดยการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น