วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 

      ประโยชน์ที่เราได้รับจากการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน สามารถแบ่งได้  ดังนี้

            1.   มีความเร็วในการทำงานสูง   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันสามารถประมวลผลคำสั่งในช่วงเวลา  1  วินาทีได้มากกว่าหนึ่งร้อยล้านคำสั่งจึงใช้ในงานคำนวณต่างๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  การฝากถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม  เป็นต้น

 

            2.  มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถทำงานได้ตลอด  24  ชั่วโมง  เป็นสัปดาห์  หรือเป็นปี  โอกาสเครื่องเสียน้อยมาก  ใช้แทนกำลังคนได้มากมาย

 

         3.  มีความถูกต้องแม่นยำตามโปรแกรมที่สั่งงานและข้อมูลที่ใช้

        

         4.  เก็บข้อมูลได้มาก  ไม่ต้องใช้เอกสารและตู้เก็บ

 

          5.  สามารถโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว  ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น